Nezařazené

Spôsob podopretie

Homogénna pevná látka je stuhnutá kvapalina, a práve kvôli týmto vlastnostiam je veľmi dôležitý spôsob podopretie tohto materiálu. Pri laboratórnych a matematických simuláciách priebehu napätia v hmote tohto materiálu (inými slovami: čo vydrží) bolo preukázané, že so zmenou podopretie sa mení aj odolnosť tejto homogénnej pevnej látky. Čo napríklad znamená, že ak obdĺžnikovú tabuľu s rozmerom 1000 x 800 mm podoprite po všetkých štyroch stranách, znesie väčšie zaťaženie než tabuľa, ktorá je podopretá len po dvoch stranách. Pri bodovom podopretie musí byť tabuľa, ktorá obsahuje sklenené zábradlie tepelne tvrdená, pretože veľkosti kritických napätie, ktoré spôsobujú praskanie, sú v mieste bodového podopretie za medzí svojich prípustných hodnôt. Pre zjednodušenie si stačí uvedomiť, že čím menšou plochou homogénnu pevnú látku podopierame, tým masívnejšie jeho hmota musí byť.

Požiadavky na skryté riziká

Použité materiály pre výplne aké má sklenené zábradlie musí byť vždy vrstvená pomocou fólií a často sa pre zvýšenie ich pevnosti tepelne tvrdí. Tieto zušľachťujúci procesy však so sebou nesú rôzne skryté riziká, ktorá často vedú k reklamáciám a zdĺhavým sporom.